คุณสมบัติผู้ที่สามารถทำประกันกับคาร์พูล

 

1. ผู้ขับขี่ต้องมีอายุ 20-70 ปี

2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. อายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี และจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น

4. ขับรถดี

โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ก่อนตกลงทำประกันภัย

  • เมืองไทยประกันภัย คลิก

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทร 02-024-9888 Email: hello@carpool.co.th หรือ LINE @carpool

Sharing is caring!