ระบบกลุ่มของคาร์พูล

เลือกรวมกลุ่มกับคนที่ขับรถดีด้วยตัวคุณเองเพื่อเงินคืนสูงสุด 30%

คุณไม่จำเป็นต้องถูกจับไปรวมกลุ่มกับคนอื่นทั่วประเทศโดยที่คุณเลือกไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นมีพฤติกรรมการขับรถเป็นอย่างไรและต้องร่วมรับผิดชอบค่าเคลมที่เกิดขึ้นจากความประมาท แต่ด้วยระบบกลุ่มของคาร์พูลคุณจึงสามารถเลือกเข้ากลุ่มหรือสร้างกลุ่มได้ด้วยตนเองกับคนที่คุณไว้ใจ เพียงเข้าไปที่ www.carpool.co.th/auth/login ใส่ชื่อผู้ใช้งานด้วย email address และรหัสผ่านเข้าระบบครั้งแรก คือ วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) ของเจ้าของรถในรูปแบบ ววดดปปปป เช่น เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 1985 ให้ใส่ 29121985 หลังจากเข้าระบบคาร์พูลครั้งแรกระบบจะบังคับให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

 • หากคุณลืมรหัสผ่าน สามารถกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง email address ของคุณ
 • หากคุณใส่รหัสผ่านผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อค กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  • ศูนย์บริการลูกค้า 02-024-9888 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
  • Line: @Carpool (มี @ด้วย) ตลอด 24 ชั่วโมง
  • Email: hello@carpool.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กลุ่มประเภทต่างๆ

ในระบบคาร์พูล มีกลุ่มอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

 1. กลุ่มสาธารณะ คือ กลุ่มที่ใครก็สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มได้โดยอิสระ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือต้องได้รับอนุญาต
 2. กลุ่มกึ่งสาธารณะกึ่งส่วนตัว คือ กลุ่มสาธารณะที่ถูกกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ หากคุณสมบัติของคุณตรงกับที่กลุ่มได้กำหนดไว้ คุณก็จะสามารถเห็นกลุ่มนี้ได้และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ทันที โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิกอื่น เงื่อนไขของกลุ่ม ได้แก่
  • ยี่ห้อและรุ่นของรถ
  • เพศและอายุ
  • วัตถุประสงค์การใช้รถ
 3. กลุ่มส่วนตัว คือ กลุ่มที่ผู้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญจากสมาชิกปัจจุบันของกลุ่มเท่านั้น จึงจะสามารถเห็นและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มได้

 

การเลือกกลุ่ม/สร้างกลุ่ม

ระบบจะแสดงเฉพาะกลุ่มที่คุณสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ คุณสามารถเลือกดูประวัติการเคลม จำนวนสมาชิก จำนวนคาร์พูลโบนัสคงเหลือรวม ของทั้งกลุ่มของกลุ่มต่างๆ ได้ก่อนที่จะตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม

หากคุณไม่ต้องการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีอยู่ในระบบ คุณจะสร้างกลุ่มของคุณเองก็ได้ หลังจากนั้นก็รอให้มีสมาชิกเลือกเข้ากลุ่มของคุณ (ถ้าคุณตั้งค่าเป็นสาธารณธ หรือกึ่งสาธารณะไว้) หรือเชิญเพื่อนคนที่คุณไว้ใจเข้ากลุ่มของคุณก็ได้เช่นกัน

เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากคาร์พูลโบนัสอย่างสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกกลุ่มหรือสร้างกลุ่มด้วยตนเองภายใน 30 วัน นับจากกรมธรรม์ของคุณเริ่มคุ้มครอง หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะเลือกกลุ่มให้คุณโดยอัติโนมัติ

 

การเปลี่ยนกลุ่ม

หลังจากที่คุณเลือกกลุ่มหรือสร้างกลุ่มไปแล้ว คุณยังมีสิทธิในการเปลี่ยนกลุ่มได้อีก 1  ครั้ง/ปีกรมธรรม์

 

สถานะของกลุ่ม

สถานะของกลุ่มมี 2 ประเภท

 1. Active คือ กลุ่มที่สมาชิกมากกว่าหรือเท่ากับ 5 คัน และมีสิทธิใช้คาร์พูลโบนัสเพื่อแลกเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุกับเราหรือเป็นเงินสด
 2. Inactive คือ กลุ่มที่ยังมีสมาชิกไม่ครบ 5 คัน จึงยังไม่มีสิทธิได้ใช้คาร์พูลโบนัส

 

จำนวนสมาชิก

มีสมาชิกในกลุ่มขั้นต่ำ 5 คัน ณ วันที่กรมธรรม์หมดอายุจึงจะที่จะมีสิทธิแลกคาร์พูลเป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยหรือรับเงินคืน แต่ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกสูงสุดในแต่ละกลุ่ม

 

การเข้าร่วมกลุ่ม

คุณและเพื่อนของคุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกลุ่มวันเดียวกันทั้ง 5 คัน หากคุณเข้าร่วมกลุ่มที่ยังมีสมาชิกไม่ครบ 5 คันหรือสร้างกลุ่มขึ้นใหม่ คุณมีระยะเวลา 1 ปีกรมธรรม์ในการเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มของคุณ

 

ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของคาร์พูลโบนัสได้จาก ที่นี่

Sharing is caring!